Política de privacitat


A propòsit de
www.isocat.es per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb l'Usuari , ha establert una política que recull el conjunt d'aquests tractaments, els fins perseguits per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l'Usuari perquè pugui exercir els seus drets.

La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d'utilització. S'acceptarà la utilització de cookies. En cas de no estar d'acord envia un correu electrònic a [email protected]

La versió actualitzada d'aquesta política de privacitat és l'única aplicable durant la durada de l'ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.

Per a una més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l'AEPD ( Agència Espanyola de Protecció de Dades).
Recollida de dades
Les seves dades són recollides pel TITULAR.
Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S'entén com identificable una persona que pugui identificar, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un número d'identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) oa un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica , genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Les dades que amb caràcter general seran recopilats són: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb mitjans de pagament. Es podran recollir un altre tipus de dades sent informat l'Usuari
La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són usar-los principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir productes i serveis d'acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d'usuari i, si escau, per al tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes. S'elaborarà un perfil comercial d'acord amb la informació que li facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no se sol·liciti per l'interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

S'han de registrar en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el TITULAR (abans del 25 de maig de 2018 també podria estar inclòs en el fitxer elaborat amb les dades personals registrat a l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de dades) o òrgan competent de les comunitat autònoma). El nom del fitxer és el següent: CLIENTES.XLS.
La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

- La correcta execució o compliment del contracte
- L'interès legítim del TITULAR
- El consentiment de l'usuari o client per el tractament de les seves dades
Les dades personals de l'Usuari podran eventualment ser comunicades a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l'Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplert el contingut de l'avís legal.

Les dades de l'Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n'hi ha, per a fins administratius interns que podrien suposar un tractament d'aquestes dades.

Les dades personals de l'Usuari podran transferir a un tercer país o a una organització internacional, però se li haurà d'informar quan es produeixi aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.

Quan algunes dades siguin obligatoris per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicar el caràcter obligatori en el moment de la recollida de dades de l'Usuari.
En navegar per aquest lloc, les galetes del TITULAR del lloc en qüestió i / o de les companyies de tercers, poden dipositar-se en el seu ordinador, tauleta o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un banner explicatiu sobre l'ús de cookies. Per tant, en continuar la navegació, l'Usuari serà considerat com informat i hi haurà acceptat l'ús d'aquestes "cookies". El consentiment atorgat serà vàlid per un període de tretze mesos.

Per a més informació consulti la nostra política de cookies.
S'informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d'un dret d'eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

L'usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la comunitat autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l'exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta.

Llevat que l'Usuari s'oposi, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic [email protected], les seves dades podran ser utilitzades, si s'escau, si escau, per a l'enviament d'informació comercial de LM ISOCAT, SL.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

L'Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d'aquesta pàgina web sigui certa, responent de l'exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, sent responsable d'informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que puguin causar a LM ISOCAT, SL oa tercers.

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. LM ISOCAT, S.L.declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d'aquests actes puguin tenir per a l'Usuari, si publicar la informació voluntàriament.

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili Carrer Ramon Llull, núm. 3, 3er 1a 43895 L'Ampolla, Tarragona, Espanya, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: [email protected]

Per a la teva informació et vam indicar que el Delegat de protecció de dades és LUIS MALDONADO NEGRE.

Aquests drets seran atesos, en el termini d'1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici del deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d'un possible tractament, o, si escau, d'una relació contractual.

A més de l'anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d'organitzar la destinació de les seves dades després de la seva mort.