implantació certificació icte

Implantar la certificació

Realitzem un diagnòstic inicial, desenvolupament documental, implantació, auditoria interna i, finalment, la gestió i acompanyament de la certificació de Qualitat Turística ICTE. També oferim formació.

Demani pressupost sense compromís
Què és aquesta certificació?
El ICTE es va constituir el 14 d'abril de l'any 2000 fruit de la fusió dels antics instituts turístics creats per sis subsectors turístics per tal de difondre els sistemes d'assegurament de la qualitat en les empreses dels seus respectius àmbits.

La marca de garantia Q Qualitat Turística és una marca espanyola de reconegut prestigi adreçada a la certificació voluntària de serveis turístics.Una organització turística obté la Q de Qualitat Turística quan evidència el compliment dels requisits tècnics que la seva norma corresponent dicta. L'organització ha d'implementar un sistema de gestió orientat al servei del client i en millora contínua.
 • Allotjaments
 • Balnearis
 • Càmpings i ciutats de vacances
 • Camps de golf
 • Convention Bureaux
 • Destinacions turístiques intel·ligents
 • Espais naturals protegits
 • Estacions d'esquí
 • Formació de guies turístics
 • Hotels i apartaments turístics
 • Museus
 • Oci nocturn
 • Oficines d'informació turística
 • Palaus de Congressos
 • Patronats de turisme
 • Platges
 • Ports esportius
 • Serveis de hostesses
 • Serveis de restauració
 • Serveis turístics d'intermediació
 • Temps compartit
 • Transports turístics
 • Turisme actiu
 • Turisme de salut
 • Turisme industrial
Implantar la certificació ICTE ofereix una gamma de beneficis per a la seva organització: PRESTIGI, DIFERENCIACIÓ, FIABILITAT, RIGOROSITAT I PROMOCIÓ per part de la Secretaria d'Estat de Turisme i les Comunitats Autònomes.

Els establiments avalats per la "Q de qualitat" han passat unes estrictes auditories que asseguren que la seva prestació de servei és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per assegurar als clients la millor experiència turística possible.

L'obtenció de la Marca implica a nivell extern per als establiments un augment de la satisfacció dels seus clients (fomentant la fidelització directa i indirecta), una millora en la reputació de l'organització i l'ostentació d'un segell diferenciador enfront del client potencial. A nivell intern, millora la gestió i eficàcia de les activitats que es realitzen, optimitza els recursos, motiva el personal i estableix un sistema per controlar de forma eficaç l'acompliment de l'organització.
Per implantar la certificació ICTE seguim els següents passos:

 • Diagnòstic inicial: Coneixem en quin punt es troba el client i definim a quina distància es troba del compliment dels requisits marcats pel referencial escollit. A la finalització del diagnòstic vam presentar un pla d'acció detallat incloent etapes, accions, objectius a aconseguir i personal implicat.

 • Desenvolupament documental: Desenvolupem la documentació del sistema de qualitat a partir de la informació que recollim del client en cada jornada de treball. A ISOCAT ens encarreguem del desenvolupament de documents i registres en tot moment per tal de permetre al client centrar-se en tot moment en la recollida d'informació.

 • Implantació del sistema: Una vegada desenvolupada la documentació, donem suport a la posada en marxa del sistema, revisant tots aquells punts febles que mostrin dificultats a l'hora de posar-los en funcionament en l'Organització.

 • Auditoria interna: Abans de sol·licitar la certificació, si aquest és requisit del client, procedim a planificar i executar una auditoria interna completa al sistema de qualitat amb la finalitat de verificar l'efectivitat i eficàcia del sistema definit i posat en marxa en l'Organització.

  Totes aquestes etapes es combinen amb una acció de formació i motivació del personal transversal que és clau per a l'èxit del sistema.

Garantim la completa satisfacció dels nostres clients brindant serveis 100% personalitzats que s'ajustin a les seves necessitats.

Comptem amb personal altament capacitat que compta amb àmplia experiència en l'àmbit del comerç internacional per dur a terme totes les seves operacions de la manera correcta.

Som una empresa altament fiable i transparent que actua sempre dins el marc legal aplicable, recolzada per la permanència dels nostres clients.

Ens comprometem a donar seguiment de principi a fi a cadascun dels seus tràmits.

Donem resposta immediata i un tracte molt proper.

Vol implantar la certificació ICTE?

Empleni aquest petit formulari i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

Tot correcte! Hem rebut el seu missatge.
Error! Hi ha hagut un error en l'enviament.

Vol que l'ajudem a implantar la certificat ICTE?

Contacti'ns i l'ajudarem en la implantació