consultor ports esportius

¿Necesita una empresa consultora especializada en

Tenim més de 10 anys d'experiència en consultoria d'empresa especialitzada en Ports esportius. Vol que siguem els seus consultors?

Demani pressupost sense compromís
Qui?
Ports Esportius província de Tarragona.
Certificació ISO 9001 i ISO 14001, bones pràctiques ambientals i EMAS.
 • Atraure navegants transeünts d'Europa.
 • Incrementar el nombre d'amarraments venuts.
 • Incrementar la integració amb el municipi.
 • Augmentar la visibilitat del port.
 • Incrementar els ingressos del port.
 • Manca de coherència en els processos de treball.
 • Necessitat de garantir la continuïtat de les seves operacions de cara al compliment.
 • Manca d'estandardització en els processos.
 • Necessitat d'oferir garanties en el mercat local i internacional.
 • Posicionament global.
 • Pre-auditoria per ajudar al compliment dels requeriments regulatoris ubicant.
 • Reorganització de processos i estandardització d'activitats d'acord a les exigències de mercat .
 • Major productivitat i competitivitat.
 • Compromís amb l'equip de treball i el medi ambient.
 • El sistema de l'empresa requeria complir tots els requisits, de manera que una pre-auditoria va ser necessària per donar llum a aquells processos que encara requerien d'intervenció, amb vista a respondre a les exigències de definir en el nostre sistema tot el necessari per assolir les ISOS. El procés va rendir fruits malgrat una resistència inicial al canvi per part del personal del port. Els esforços van tenir un enfocament especial en àrees estratègiques com Manteniment, Qualitat, Medi Ambient, Capacitació i Infraestructura.

 • "Hi va haver la necessitat de realitzar una sèrie de conferències i xerrades per tal de conscienciar respecte de la manera com s'havien de fer les coses de cara a l'objectiu de posicionar el Port al mapa Europeu". Per portar al màxim l'eficiència i eficàcia dels processos, el Port també va requerir que les accions s'encaminessin en primera instància a la capacitació dels seus recursos humans, la reorganització dels seus procediments i l'estandardització de les seves activitats, d'acord amb les exigències del mercat .

Necessita un consultor especialitzat en Ports Esportius?

Contacti'ns i l'ajudarem a aconseguir més beneficis