consultor sector educació

Necessita una empresa consultora especialitzada en el sector de la

Tenim més de 10 anys d'experiència en consultoria d'empresa especialitzada en el sector de l'Educació. Vol que siguem els seus consultors?

Demani pressupost sense compromís
Qui?
Centres Educatius de Formació Reglada i No reglada,.
Certificar ISO 9001.
  • L'ordenament orgacional
  • Van identificar costos i riscos de manca de qualitat
  • Millora en la producció i la imatge de l'empresa
  • Certificació internacional ISO 9001
Ells van veure la implementació de la ISO 9001 com una oportunitat perquè l'empresa es estructurés, adoptés un major ordre i es pogués per fi enfocar en les necessitats dels seus clients. A més, es van posar com a objectius la identificació de costos de no qualitat i la millora contínua per assolir l'excel·lència en l'operativitat, el que els permetria llaurar un camí cap a la innovació.
Aquesta empresa va aconseguir coses molt importants gràcies a la implementació de la norma ISO 9001: Va aconseguir l'ordenament organitzacional, es van estandarditzar els processos i la traçabilitat, es van identificar costos i riscos de manca de qualitat, hi va haver una millora en la producció i la imatge de la empresa en el seu sector va millorar, després d'aconseguir la certificació internacional ISO 9001.
El procés es va executar per etapes. Es van identificar en un primer moment les debilitats en la gestió, per exemple, la informalitat, la manca de registres en algunes activitats i certs problemes de traçabilitat. Aquestes costums i hàbits que tenien en l'empresa cap a que l'empresa gastés més pel que era necessari iniciar el canvi amb el suport i el compromís de la gerència i l'equip involucrat. Es van desenvolupar nous procediments d'acord a la forma de fer de l'empresa i així, es internalizo la "qualitat" com un procés sistèmic i es van poder quantificar els costos de la manca de qualitat.

Necessita un consultor especialitzat en el sector de l'Educació?

Contacti'ns i l'ajudarem a aconseguir més beneficis