consultor sector construcció

Necessita una empresa consultora especialitzada en el sector de la

Tenim més de 10 anys d'experiència en consultoria d'empresa especialitzada en el sector de la construcció. Vol que siguem els seus consultors?

Demani pressupost sense compromís
Qui?
Constructora entre les 10 primera de la província de Tarragona.
Certificació ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
La companyia de construcció aconsegueix un creixement anual del 23% com a resultat dels nous contractes guanyats a través de la certificació.
  • Necessitat de tenir accés a millors oportunitats de negocis i inclusió en més exercicis de licitació
  • Necessitat de reducció de riscos a través de millores de processos, pràctiques d'auditoria i control de qualitat.
  • Necessitat de millora de la reputació de la marca i la confiança dels interessats
  • Reducció de costos del 5-10%.
  • Millor accés al mercat tant a nivell de subcontractistes com, el que és més important, contractista principal.
  • Beneficis de compliment: alerta primerenca de dificultats processals.
  • Creixement anual del 23%.
Per posar en marxa el projecte, LM ISOCAT SL va realitzar una anàlisi de bretxes. Això ens va proporcionar una plataforma per comprendre què feien bé i identificar les àrees que requerien treball. Ens vam reunir amb tots els empleats de comandament "ins situ" per explicar les raons per les quals volíem implementar aquests sistemes. Va ser l'obertura i transparència que vam adoptar al llarg de tot el procés, tant interna com externament amb els clients, la qual cosa ens va permetre integrar els sistemes de gestió sense més problemes ni compromisos amb les activitats comercials.

Necessita un consultor especialitzat en el sector de la Construcció?

Contacti'ns i l'ajudarem a aconseguir més beneficis